Manlig läkare och kvinnlig läkare samtalar med kvinnlig patient.

Stort intresse för ny sjuksköterskeutbildning

Intresset för att läsa till sjuksköterska i Ånge är stort.

Till de åtta utbildningsplatserna har man i dagsläget fått in 39 ansökningar, varav 13 av dessa har Ånge som förstahandsval.

Två veckor återstår nu av ansökningstiden

– Det är otroligt glädjande att intresset visar sig vara så stort och vi hoppas så klart på ännu fler sökande under de veckor som återstår av ansökningsperioden. Vi vill ju att den här satsningen ska bidra till att säkra kompetensförsörjningen i glesbygd och det stora intresset för utbildningen lovar i alla fall väldigt gott, säger Marie Häggström, prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Utbildningen är ett Pilotprojektet där Mittuniversitetet på fem orter i Jämtlands och Västernorrlands län i höst startar en decentraliserad sjuksköterskeutbildning.

Tanken med den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen är att nyttja befintliga lärcentra i Bispgården, Sollefteå, Strömsund, Sveg och Ånge för att där kunna utbilda fler sjuksköterskor.

- Vi ser det som en fantastisk möjlighet att kunna erbjuda möjligheten att studera från sin hemort och ändå tillhöra en studiegrupp. Otroligt roligt att se ett så stort intresse, säger Karin Höglin, chef för Lärcentrum i Ånge.

Ansökan till höstterminen öppnade 15 mars och stänger först 17 april, men redan nu är alltså söktrycket högt. Vid varje ort erbjuds åtta utbildningsplatser.

Totalt antal sökande till respektive ort (förstahandssökande inom parentes)
Bispgården – 32 (11)
Sollefteå – 69 (32)
Strömsund – 49 (24)
Sveg – 41 (16)
Ånge – 39 (13)