Stor samling människor i ett konferensrum tittar på en bild som visas på storbildsskärm.

Beslut om utökad samverkan en milstolpe i Sundsvalls kommun och Ånge kommuns samarbete kring digitalisering

Nu har Sundsvall och Ånge beslutat att samarbeta fullt ut kring digitalisering: ”Tillsammans kan vi växla upp på ett sätt som annars inte varit möjligt”.

Kommunfullmäktige i Ånge och Sundsvall har tagit beslut om att utöka kommunernas samarbete kring digitalisering. Målet är att jobba tillsammans med allt som har med digitalisering och it att göra.

– Sundsvall och Ånge har helt olika förutsättningar att ta fram och använda digitala lösningar för att utveckla sina verksamheter. Genom att samarbeta fullt ut kring digitalisering drar vi nytta av varandras styrkor och kan växla upp digitaliseringen på ett sätt som annars inte varit möjligt. Det kommer att vara till stor till nytta för invånare och företagares behov, idag och i framtiden, säger Jonas Walker, Kommundirektör Sundsvalls kommun, säger Jonas Walker, Kommundirektör på Sundsvalls kommun.

I ett första steg tog Sundsvall över driften av Ånges servrar i januari 2023.

Tillsammans ska Sundsvall och Ånge möta morgondagens digitala utmaningar

Samarbetet en möjliggörare i båda kommunerna
Som förälder i Sundsvall och i Ånge har du samma behov av att ansöka om förskoleplats, skolskjuts eller fritidsplacering. Trots det ser ansökningsprocessen för ärenden som dessa olika ut beroende på vilken kommun du bor i. I en liten kommun, som Ånge, finns inte pengar eller kompetens för att utveckla och erbjuda digitala tjänster som underlättar när du ska hantera ärenden som dessa. Medan en stor kommun som Sundsvall har betydligt bättre förutsättningar att göra det. I en liten kommun finns däremot andra fördelar, som större kommuner eftertraktar.

– I Ånge kan vi snabbt ställa om för att testa nya arbetssätt och lösningar i våra verksamheter. Inom Sundsvalls kommun går det inte att vara lika flexibel eftersom beslutsvägarna är betydligt längre. Sundsvall har däremot resurser att utveckla och erbjuda digitala lösningar på ett säkert sätt. Genom att jobba tillsammans kompletterar vi varandra och får bättre förutsättningar att utveckla kommunerna till fördel för de som bor och verkar här. Att ha ett politiskt beslut om detta är såklart en milstolpe i arbetet, säger Mattias Robertsson Bly, Kommunchef i Ånge.

Sundsvall och Ånge en förebild för hur kommuner kan hantera samhällsutmaningar
Siffror från Sveriges Kommuner och Regioner visar att antalet personer över 80 år ökar med nästan 50 procent de närmaste tio åren, medan personer i arbetsför ålder ökar med endast 4 procent. Det innebär att vi inte kommer ha tillräckligt med personer som kan ta hand om våra äldre. Samtidigt står kommuner inför en stor utmaning med att erbjuda en likvärdig vård och omsorg till alla, oavsett var i landet du bor. Att digitalisera delar av den kommunala vård och omsorgen är ett måste för att undersköterskor och andra ska kunna finnas där de verkligen behövs. Och för att brukare och vårdtagare ska ha tillgång till den vård och omsorg de behöver.
Sveriges regering tror att Sundsvall och Ånges arbetssätt med att samla alla resurser och jobba tillsammans kan användas av fler kommuner och regioner för att bättre hantera samhällsutmaningar, som den inom vård och omsorgen. För att fånga upp viktiga lärdomar och erfarenheter från samarbetet har regeringen valt att följa det noggrant.

Regeringen följer Sundsvall och Ånges samarbete kring kollektiv digitalisering