Ett 50-tal människor som sitter på stolar i en ring. En person står upp och pratar.

Tillsammans kan vi skapa miljöer där barn och unga mår bra

Ett 50-tal personer träffades under en kväll i förra veckan i Medborgarhuset i Ånge för att prata om hur man tillsammans kan skapa miljöer där barn och unga mår bra.

Träffen var ett så kallad Open space, vilket betyder att innehållet helt skapas av deltagarna – vilket denna kväll var barn, ungdomar, föräldrar, vårdnadshavare och andra intresserade i kommunen.

Bakgrunden till träffen var Ånge Kommun och Region Västernorrlands gemensamma satsning med barn och ungas välbefinnande i fokus. Och fokus på ett mer främjande förhållningssätt där utgångspunkten är användarnas behov.

- Vi har en färdvisare, eller kompass skulle man kunna säga, och det är målbilden för en God och nära vård i Västernorrland. En del i detta är att möta upp behoven i tid och i ett mer främjande syfte samt att utgå från barnets behov som då får vara medskapare. Vi arbetar tillsammans för barnens bästa, säger Jennie Näslund, näravårdsamordnare och en av initiativtagarna till träffen.

Syftet med kvällen var att skapa möten mellan unga och vuxna. Föräldrar fick ta del av barn och ungas perspektiv och barn och unga fick ta del av föräldrars/vårdnadshavares perspektiv. Men också perspektiv från personer som arbetar med och runt barn och unga i samhället.

Ett 20-tal diskussionsämnen kom upp på agendan.

- Alla som satt i ringen började direkt att skriva ämnen och det var precis den miljön som vi ville skapa. Diskussionerna pågick så länge så vi fick avbryta på grund av tid vilket är fantastiskt säger Moa Magnusson, Folkhälsostrateg i Ånge kommun och en av initiativtagarna till träffen.

Berör alla i samhället

En övergripande känsla var att ämnen som togs upp var av en främjande karaktär som berörde alla i samhället.

- Open Space från den här kvällen upplevde deltagarna mer som görande, vilket är en stor skillnad från förra Open Space i september 2021. Jag tror att vi har påbörjat en fokusförflyttning från passiv till aktiv medskapare, säger Cindy Trilsbeek utvecklare vid Region Västernorrland.

Ett ämne som diskuterades flitigt var anpassade fritidsaktiviteter för barn med speciella behov. Aktiviteter är ofta anpassad till en speciell målgrupp och att det inte stämmer in med kommunens vision om att vara en plats för alla.

Som att öppna en skattkista

- Det har varit som att öppna en skattkista att medverka här ikväll. Nya perspektiv ger nya insikter och föreningslivet ska försöka bidra med det vi kan, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening utifrån barn och ungas behov säger Johannah Ellström Fritidskonsulent Ånge Kommun.

Kvällen upplevdes positiv av alla deltagare och det var uppskattat att få träffas under sådana här former.

- Tillsammans kan vi öka varandras förståelse och nya främjande idéer för välmående kan växa fram, så att vi tillsammans ska må bra, säger Jennie Näslund.