Möjlighet att få anstånd med fakturor

Höga priser på bland annat el och bränsle gör att många hushåll just har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Har du fakturor från Ånge kommun som du skulle behöva få anstånd med eller kanske lägga upp en avbetalningsplan?

För att få hjälp ska du kontakta vår ekonomienhet genom e-post på ekonomienheten@ange.se eller ring 0690-250 100.