Regeringen följer Sundsvall och Ånges samarbete kring kollektiv digitalisering 

Sundsvalls kommun och Ånge kommuns samverkan kring digitalisering är unikt i sitt slag. Regeringen har valt att följa samarbetet, som förhoppningsvis kommer bidra med nya arbetssätt för kommuner att hantera samhällsutmaningar.

Digitala lösningar och lagarbete är det bärande konceptet när Sundsvalls kommun och Ånge kommun tillsammans ska skapa en jämlik välfärd i de båda kommunerna. Samarbetet är världsunikt eftersom det sträcker sig så pass långt att det går att tala om en digital kommunsammanslagning, eller kollektiv digitalisering som det också kallas. Det innebär att all digitalutveckling bedrivs tillsammans och att IT-miljöer och digitala lösningar blir samma lika i båda kommunerna.

Kollektiv digitalisering
Kollektiv digitalisering är ett nytt begrepp som används för att beskriva ett samarbete där organisationer bedriver all digitalisering tillsammans. Kollektiv digitalisering bygger på tillit och att organisationerna kompletterar varandra med olika styrkor. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar att bedriva digital utveckling.

– Genom denna samverkan kommer den lilla kommunen Ånge få del av den kraft och robusthet som den stora kommunen Sundsvall byggt upp i form av drift, utveckling och digitalisering samtidigt som den stora kommunen får en chans till snabbare utveckling tack vare den lilla kommunens flexibilitet och korta beslutsvägar. Samarbetet kommer verkligen bli ett lyft för båda parter, säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef i Ånge.

Förhoppningen är att samarbetet ska generera nya arbetssätt för hur kommuner kan jobba för att lösa utmaningar tillsammans. Arbetssätt som så småningom kan rullas ut i andra kommuner.
Hör Marcus Matteby, Sundsvalls IT-direktör, och Mattias Robertsson Bly, kommunchef i Ånge, berätta om samarbetet i filmen nedan.