Kommunhusets huvudentré flyttas tillfälligt i samband med ombyggnation

Från och med torsdag 19 januari är huvudentrén flyttad till den yttre entrén till Folktandvården. Hänvisningsskyltar kommer att finnas på plats.

Vid frågor, kontakta projektledare Åsa Abrahamsson, tel. 076-136 41 31.