Nu påbörjas reparationen av taket på Ljungandalens Bad & Sport

Den efterlängtade reparationen av taket på Ljungandalens Bad & Sport är nu i startgroparna.

Vecka 2 kommer arbetet att påbörjas och reparationen ska inte påverka verksamheten i lokalerna. 

Den 28 februari beräknas reparationen vara klar.

Reparationen sker från utsidan, det vill säga från taket, och kommer inte att påverka de skolor och föreningar som nyttjar hallen.

- Vi vet att det finns en oro över att fukten som trängt in har påverkat materialet och skapat ytterligare skada inomhus. Vi kommer att utföra besiktningar för att säkerställa att så inte är fallet och eventuella problem kommer att åtgärdas, berättar Patrik Jonasson, VD på ÅFA.

I samband med reparationen kommer även solfångare, som idag är monterade på taket, att tas ner.

- Solfångarna har varit urkopplade sedan 90-talet. Vi gör löpande underhåll av taket minst två gånger per år och solfångarna samlar löv och is som betyder mer fukt. Genom att ta bort dessa förenklar vi skottning och förebygger ytterligare för framtida skador, avslutar Patrik Jonasson.

Utförare av reparationsarbetet har upphandlats enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.