Trygghet, boendemiljö och förskola får högt betyg i medborgarundersökning

Under hösten gavs 1 000 slumpmässigt utvalda medborgare i Ånge kommun möjligheten att delta i en medborgarundersökning.

Nu har SCB, Statistiska centralbyrån, presenterat resultatet.

94,3 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket bra plats att bo och leva på, medan frågor kring insyn och inflytande i kommunens beslut får desto lägre betyg.

Av resultatet kan man utläsa att hela 94,3 procent generellt tycker att Ånge är en bra kommun att leva och bo på. 82,9 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter och 63,6 procent skulle rekommendera andra att bo här.

97,7 procent svarade att de känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 95 procent. Störst skillnad mot riksgenomsnittet hade frågorna om man upplever problem med gäng som bråkar eller våldsbrott.

Förskolan och äldreomsorgen får högt betyg av invånare som haft kontakt med verksamheten under de senaste 12 månader. Däremot får grundskolan lägre betyg.

Kollektivtrafik är ett annat svagt område för de som svarade, det är svårt att arbetspendla och ta sig till fritidsaktiviteter med kollektivtrafik. De anser också att det behövs fler mötesplatser för unga och äldre.

Invånarna tycker att kommunens egna arbete för att för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter inte fungerar lika bra jämfört med riket. Svaren visar också att möjligheterna är mindre när det gäller att kunna påverka politiska beslut och att påverka utvecklingen via till exempel samråd.

Vill du gå ner på en djupare nivå i undersökningen så kan du läsa resultatet av hela SCB:s medborgarundersökning här. Pdf, 411.8 kB.