Extra slant i december till de som har försörjningsstöd

Hushåll med försörjningsstöd kommer att få 1 000 kronor extra inför jul.

- Socialnämnden var helt enig att göra denna extra utbetalning och hoppas att det bidrar till en god julhelg, säger Birgitta Sjögren, ordförande i nämnden.

Julen kan vara en tuff tid för många familjer. Med de prisökningar på mat och andra nödvändighetsartiklar som kommit till följd av situationen i omvärlden, är det i år extra kämpigt för många. Extra utsatt är den grupp som lever på försörjningsstöd, då stödet är en mycket låg inkomst som inte ger utrymme till några fördyrade omkostnader.

Socialnämnden i Ånge har därför tagit beslut om att göra en extra utbetalning om 1 000 kronor inför julen 2022.

- Utifrån alla de kostnader som skjutit i höjden inte minst matpriserna så känns det bra och helt rätt att vi skickar med en extra peng i december. För de som har sin inkomst av försörjningsstöd är inte marginalerna så stora och det som hänt nu med prisökningar gör det väldigt kännbart. Många privatpersoner har också lämnat in julklappar till socialtjänsten som de fördelar till familjer, vilket är väldigt fint och gör skillnad för barn i hushåll som har det tufft, säger Birgitta Sjögren.