Ånge kommuns hemtjänst tredje bäst i landet enligt Hemtjänstindex

Ånges hemtjänst får fortsatt bra betyg.

Resultatet av Sveriges första Hemtjänstindex släpptes idag och av landets 290 kommuner hamnar Ånge på en fin tredjeplats.

Det är SPF Seniorerna som byggt upp ett index som jämför landets alla kommuner med varandra. Detta för att skapa en överblick och för att svagare verksamheter ska kunna lära av de bästa. Hemtjänstindex är ett projek på två år och det har nu pågått i knappt ett år.

Indexet rankar samtliga 290 kommuner efter att 18 kvalitetsområden vägts samman.

Hemtjänsten i Sverige kritiseras ofta mycket hårt. Från svag information och snål biståndsbedömning till dåligt utförande och stillastående utveckling.

Men exemplen på det motsatta finns förstås också. De goda förebilderna lyser starkt på olika håll runtom i landet och Ånge är en av de starkast lysande kommunerna.

Vill ni läsa mer om Hemtjänstindex kan ni göra det på senioren.se Länk till annan webbplats.