Stor övning vid Albyfabrikerna på torsdag 24 november

Torsdag 24 november genomför Nouryons fabriker i Alby en stor övning där sirener kommer ljuda och mycket blåljus kommer att synas.

Övningen är en så kallad Seveso-övning. Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns och som därmed kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av en brand eller annan olycka.

Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

Mellan klockan 08.00-12.00 kan du som bor i Alby med omnejd höra sirener ljuda och se såväl räddningstjänst som ambulans komma körande med blåljus.