Män och kvinnor sitter runt ett bord och samtalar.

Samverkan och tillgänglighet i centrum under andra upplagan av dialog och pirog

I förra veckan träffades ett 20-tal engagerade medborgare och representanter från Ånge kommun och Fränsta Hälsocentral i Nordanede för att samtala kring god och nära vård.

Medborgarna lyfte bland annat fram vikten av tillgängliga servicefunktioner och önskemål om förbättrad samordning mellan olika huvudmän. 

- Det är oerhört positivt och genuint roligt att få träffa medborgarna i deras gemensamma bygdegård och lyssna in vad som är viktigt för dem och vilka eventuella hinder de ser. Den öppna dialogen lägger grunden för att kunna påverka gemensamt, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

Omställningen till God och nära vård ett nytt sätt att arbeta med hälsa, där vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Ett arbete som kräver stärkt samverkan och ett tankesätt där den enskilde får större inflytande i utformningen av framtidens välfärdstjänster. I Nordanede är man överens om att samverkan är vägen framåt då medborgarna sedan länge tagit stort ansvar för att hjälpa varandra.

- Här är det viktigt att vi, kommun och region, förstår värdet av traditionell ”grannsamverkan” och tillsammans med medborgarna funderar över hur vi kan stärka upp där behovet finns. Det kan handla om allt från samordning av resor och smartare läkemedelsdistribution till hälsoaktiviteter och kommunala servicegrupper, säger Jennie Näslund, samordnare Nära Vård Ånge kommun.

Betydelsefulla insikter och fortsatt arbete

Vid frågan om fortsatt arbete tillsammans med kommun och region så svarade nära en tredjedel av medborgarna att de gärna deltar i kommande arbetsgrupp. Nästa steg blir att prioritera olika områden och därifrån jobba vidare med de frågor som är mest angelägna - även om dessa kanske inte alltid primärt handlar om sjukvård och omsorg.

- Den kanske viktigaste insikten från denna och tidigare dialog i Haverö är att många behov kopplade till god och nära vård handlar om den egna hälsan snarare än insatser från socialtjänsten och sjukvården. Värdefull information som gått förlorad om vi inte arbetat tillsammans med medborgarna, säger Birgitta Sjögren, ordförande socialnämnden i Ånge kommun.

Medverkade under medborgardialogen gjorde Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande i Ånge kommun, Birgitta Sjögren, ordförande socialnämnden i Ånge Kommun, Pär Näslund, digitaliseringsansvarig vid socialtjänsten, Ånge kommun, Mats Gustafson, Näringslivschef Ånge kommun samt verksamhetsrepresentanter från Fränsta Vårdcentral.

På plats fanns även Sveriges Radio P4 Västernorrland som nu publicerat ett inslag från kvällen. Länk till annan webbplats.

Människor samlade i en stor sal för att titta på en powerpoint om God och nära vård.