Anställd uppmärksammade försök till dataintrång

Ånge kommun utsattes under onsdagen för ett försök till dataintrång.

Ett snabbt agerande från en anställd som misstänkte att något inte stod rätt till med datorn gjorde att intrånget kunde avstyras.

Varje dag utsätts kommuner och företag för försök till dataintrång där obehöriga försöker komma över digitalt lagrad information.

Onsdagens försök till dataintrång vid Ånge kommun upptäcktes väldigt snabbt och IT-avdelningen kunde därmed förhindra obehöriga att ta sig in i kommunens system.

- Vi kör kontinuerligt utbildning inom it-säkerhet för all personal, så kallad nano learning, och den här händelsen är ett bevis på att utbildningen verkligen når fram och är nödvändig. Den anställde som misstänkte att något inte stod rätt till med datorn gjorde helt rätt. Vi ser nu hur viktigt det är att vi aktivt arbetar med vårt it-säkerhetsarbete, säger Jens Grelsson, säkerhetschef vid Ånge kommun.