Tillsammans ska Sundsvall och Ånge möta morgondagens digitala utmaningar 

Sundsvall och Ånge är överens – för att skapa en jämlik och smart välfärd behöver vi jobba tillsammans. Nu tar Sundsvall och Ånge samarbetet kring digitalisering till nästa nivå. 

Sundsvalls kommuns och Ånge kommuns digitala infrastruktur ska bli ett. Initiativet är ett gemensamt första steg för att skapa förutsättningar för en hållbar och jämlik välfärd. Förändringen innebär, inledningsvis, att Sundsvall tar över driften av Ånges digitala infrastruktur – då den flyttar in i Sundsvalls digitala infrastruktur. Medarbetare och invånare i Ånge kommun kommer därmed få tillgång till samma breda och säkra utbud av IT-tjänster som Sundsvall har idag.
Digital infrastruktur är de tekniska system och komponenter som möjliggör en digital vardag och arbetsmiljö. Men även de system som gör de tekniska systemen säkra att använda, likt brandväggar.

Marcus Matteby, IT-direktör på Sundsvalls kommun, ser att samarbetet mellan Sundsvall och Ånge är ett sätt för de två kommunerna att stärka varandra i digitaliseringsarbetet. Han berättar att Ånge kommun är duktiga på att snabbt ställa om sin verksamhet efter rådande omständigheter, vilket är en utmaning för en större kommun som Sundsvall. Sundsvall ligger å andra sidan i framkant när det kommer till att ha och utveckla en robust digital infrastruktur. Något som en mindre kommun som Ånge inte har förutsättningarna att bygga upp på egen hand.

– Vi ser det här samarbetet som en vinn-vinn. Sundsvall hjälper Ånge med utvecklingskapacitet och Ånge hjälper Sundsvall att bli snabbare och mer innovativa, säger Marcus.

Jonas Walker, Sundsvalls kommundirektör, instämmer:

– Vi tror stenhårt på att de större utmaningarna ska lösas tillsammans och i nära dialog med verksamheten, säger han.

Arbetet med att slå samman Sundsvalls och Ånges digitala infrastruktur påbörjas nu i höst och kommer pågå till och med våren 2023. Tillsammans kommer medarbetare från Sundsvall och Ånge jobba med sammanslagningen i mindre grupper under ledning av en projektledare.

– Samverka med andra kommuner har vi gjort tidigare, men det här tar samarbetet till en ny nivå. Nu blir Sundsvall och Ånge ett i arbetet med digitalisering. Det känns spännande och inspirerande att vara med på den här resan, säger André Lindholm, ansvarig för Digital arbetsplats i Sundsvalls kommun och involverad i projektet.

Samarbete mellan kommuner viktigt för en mer jämlik välfärd
Sveriges kommuner står alla inför en stor utmaning i att bli mer digitala för att kunna möta invånares och företagares behov av, likväl som förväntningar på, den kommunala servicen. Utmaningarna är desamma – men förutsättningarna att ställa om och driva digital utveckling är olika. Mindre kommuner har sämre förutsättningar än större. Samarbete kommuner emellan blir därför viktigt för att skapa en mer jämlik och smart välfärd.

Dialogen mellan Sundsvall och Ånge har pågått sedan en tid tillbaka och viljan att samarbeta i digitaliseringsfrågan finns på alla nivåer – politik, ledning och medarbetare. I somras signerade Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, och Jonas Walker, kommundirektör, i Sundsvall samt Erik Lövgren, kommunalråd, och Mattias Robertsson Bly, kommunchef, i Ånge en avsiktsförklaring om ökat samarbete.

– Det här samarbetet skapar förutsättningar för en hållbar och jämlik välfärd som möter våra invånares och företagares behov. Vi har en tydlig målbild där du som invånare, oavsett om du bor i Ånge eller i Sundsvalls kommun, kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Att kunna använda samma digitala tjänster exempelvis, säger Mattias Robertsson Bly Kommunchef i Ånge.


Manifestet för en hållbar digital utveckling i kommunsektorn Länk till annan webbplats.