Två män i svarta tröjor, båda personal vid Ljungandalens bad och sport, står bredvid en skylt som visar att kommunen jobbar mot dopning.

Ljungandalens Bad och Sport diplomerade i "100% Ren Hårdträning"

Personalen vid Ljungandalens Bad och Sport är nu utbildade och diplomerade i arbetsmetoden ”100% Ren Hårdträning” för att motverka och förebygga dopning.

Under denna vecka har den nationella kampanjen ”100% Ren Hårdträning” mot dopning pågått. "100% Ren Hårdträning" är en arbetsmetod som bygger på utbildning, diplomering och samverkan mellan gym, polis och kommunen.

Över 100 kommuner använder idag metoden och nu är Ånge kommun en av dessa.

Badhuspersonalen vid Ljungandalens Bad och Sport har under två dagar deltagit i en utbildning för att bland annat få ökad kunskap om effekter av dopningspreparat samt hur förebyggande arbete kan utföras.

Vad innebär det här för personer som vill träna i gymmet?

- Alla som löser träningskort måste skriva på ett kontrakt som innebär att de tagit del av vår antidopingpolicy och att de medverkar till en träningsmiljö fri från dopningsmedel, narkotika och alkohol, säger Kjell-Göran Thornberg.

Följden av att bryta mot policyn blir avstängning från träningsanläggningen i två års tid

Hur kommer ni att jobba vidare med metoden?

- Vi har en samverkan med polisen, så misstänker vi att någon använder dopingpreparat, eller för den delen narkotika eller alkohol i samband med träning, så kontaktar vi polisen. De kommer även att göra stickprovskontroller i gymmet, säger Magnus Lundgren.

Ljungandalens Bad och Sport är i dagsläget enda gymmet i kommunen som är diplomerade i metoden.

- Men alla gym har erbjudits att gå utbildningen, säger Kjell-Göran Thornberg.

Dopning är inte något som förekommer enbart bland elitidrottare. Snarare tvärt om. De allra flesta som använder dopningspreparat är faktiskt vanliga motionärer som vill ta en genväg till en snyggare kropp.

Den som dopar sig utsätter sin kropp för väldigt stora risker. Bieffekter som kan uppstå är ångest och ökad aggressivitet, vilket i sin tur kan påverka även den enskildes omgivning.