Underhållsarbete dricksvattennätet 6 oktober

***UPPDATERING Avstängningen av vattnet idag kommer att senareläggas. Avstängningen beräknas pågå mellan 14.00-18.00***

Torsdag 6 oktober kommer vattnet stängas av för underhållsarbete mellan 09:00 och 13:00. Det gäller abonnenter i Torpshammar och österut mot Boda, inklusive Gimsidan. Efter vattnet kan grumligt vatten förekomma och då rekommenderas spolning tills vattnet är klart igen.


Vattenavstängning 6/10

Karta över berört område för vattenavstängning 6 oktober