Ulf Sundholm guidade och berättade spännande historia kring det gamla industriområdet i Ljungaverk.

Ljungaverks industrihistoriska miljöer i fokus under länskonferens

Idag samlades representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen, Region Västernorrland och Västernorrlands museum i Forum Ljungaverk för en tvådagars kulturmiljökonferens med temat industrisamhällen.

Västernorrland har starkt präglats av industrisamhällets framväxt och Ljungaverk räknades under många år som en av de stora bruksorterna inom svensk kemisk industri.

Landshövding Berit Högman, som själv inte hade möjlighet att närvara, hälsade de 50-talet deltagarna välkommen till konferensen genom en videohälsning.

Dagen fortsatte sedan med en rad intressanta föredrag kring bland annat kulturmiljöer i riskområden, Kulturarvsprogrammet och giftigt kulturarv – om förlorade kulturmiljöer i industrimiljö.

Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie och ägare av Kulturbyggnadsbyrån, som under många år arbetat med frågor kring bevarandet av storskaliga industrimiljöer höll ett inlevelsefullt föredrag om 1900-talets industriarkitektur. Han bjöd på en guidad bild-tur bland flera historiska byggnationer i vårt avlånga land och berättade om såväl byggnadsmaterial som exempel på hur man kan bevara äldre tegel- stål- och betongkonstruktioner.

Under eftermiddagen fick deltagarna följa med på en intressant rundvandring i Ljungaverks industrihistoriska miljö där bland annat KemaNobel hade sin verksamhet.

Ulf Sundholm, fastighetsägare och författare, guidade runt på området och berättade om olika byggnader och den verksamhet som de en gång i tiden inrymde. Han visade även upp sitt privata industrihistoriska museum där såväl föremål som fotografier minner om tiden som var.

- Som mest arbetade närmare 1500 personer inom industrin i Ljungaverk, berättar Ulf.

Syftet med konferensen är att lyfta de industrihistoriska miljöerna som resurs för plats och samhällsutveckling då områden med höga kulturvärden utgör ett av de viktigaste kärnvärdena i länets identitet.

Under fredagen fortsätter konferensen på Hussborgs herrgård och sedan en kortare historievandring i Torpshammar.

Fredag eftermiddag finns Västernorrlands museum på plats i Folkets hus Ånge och bjuder in allmänheten till olika kostnadsfria föredrag och workshops och på lördag kan man besöka Borgsjö hembygdsgård för att bland annat prova på borstbinderi.
Programmet i sin helhet hittar här nedanför.

Fotnot: Arrangörer av konferensen är Region Västernorrland, Västernorrlands museum samt Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Ånge kommun.

De gamla byggnaderna på Ljungaverks industriområde dokumenterades flitigt.

Sven Olof Ahlberg höll en inlevelsefullt och intressant föredrag om industriarkitektur.

Rundvandring bland alla gamla industribyggnader i Ljungaverk.

Många passade på att dokumentera de gamla historiska byggnaderna.