Underhållsarbete dricksvattennätet
Hjältan 27 september

Idag onsdag 27:e september, kommer det att utföras underhållsarbete på dricksvattennätet i Hjältan. Arbetet kommer att pågå mellan 08:00 och 16:00. Det är bra att tappa upp vatten i förväg. Efter stoppet kan grumligt vatten förekomma och då rekommenderas spolning tills vattnet är klart igen.

Kunderna som berörs är de i kartan nedan:

Underhållsarbete Hjältan

Karta över där underhållsarbetet med dricksvattennätet är planerat.