Hjälp oss att få tillbaka hjälpmedel som inte längre används

Under vecka 39 (26-30 september) genomförs en kampanj för att samla in hjälpmedel runt om i Ånge kommun.

Samtliga kommuner i länet, samt hjälpmedel Västernorrland, samverkar under denna vecka för att uppmuntra återlämning av hjälpmedel som inte används.

Varje år lånas ett stort antal hjälpmedel ut. Ett hjälpmedel kan till exempel vara en rollator, rullstol, TENS-apparat, timstock eller ett tyngdtäcke. Ibland blir hjälpmedlen liggande hemma fast man kanske inte längre behöver dem.
Ett stort antal av de hjälpmedel som lånas ut kan återanvändas efter att behovet upphört, vilket är en besparing både ekonomiskt och miljömässigt.

Under vecka 39 satsar vi lite extra för att få in de hjälpmedel som blivit liggande och inte längre används.

Och även om hjälpmedlet är trasigt så vill vi få tillbaka det.
- I dag har vi på grund av det rådande världsläget kris vad gäller hjälpmedel. Det är lång leveranstid och leverantörerna har problem att förse Hjälpmedel Västernorrland med nya hjälpmedel. Vi måste allihop samarbeta för att hålla ner väntetiden av beställda hjälpmedel så att de patienter som har ett uttalat behov får dessa inom rimlig tid. För att vi inom sjukvården ska kunna hjälpa våra patienter måste hjälpmedel som inte används återlämnas, säger Johan Hjelm, Enhetschef kommunal hälso- och sjukvård vid Ånge kommun.

Du själv eller en anhörig kan lämna in hjälpmedlet på följande platser:

Ånge:
Parkbacken
Hemskogsvägen 14
84133 Ånge
Eller Ånge Hälsocentral

Fränsta:
Furubacken
Mårtensväg 4
84171 Fränsta

Det finns även möjlighet att beställa hämtning av hjälpmedel och då tar man kontakt med någon av följande rehabassistenter:

Linda Nyhlén: 072-202 68 88
Teresa Höiseth 070-188 50 71