Försvarsutbildarna bjuder in till träff på ämnet beredskap och kris

Strömavbrott, snöstorm eller översvämning
- hur förberedd är du för detta?

Försvarsutbildarna tillsammans med Ånge kommun bjuder in till en
informationsträff på tre timmar (kostnadsfritt) där du får lära dig vad du
kan göra för att klara dig och din familj vid en kris i samhället.
Framför­allt hur du redan idag kan förbereda dig.

Var: Överturingen folkets hus
När: Tisdag 27 september
Tid: 18.00-21.00

Försvarsutbildarna i Västernorrland informerar om detta på uppdrag av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Genom utbildning
stärker vi individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser.

Välkommen!

PS: Vi bjuder även på fika!