Motgång i Östavall - besviken är bara förnamnet!

Linewood Sweden AB som enligt planerna skulle etablera sig på det före detta sågområdet i Östavall har efter långa diskussioner med fastighetsägaren Norra Skog beslutat sig för att lämna platsen.

Ånge kommun har under processen stöttat företaget på alla sätt vi kunnat men det som fått Linewood att bestämma sig för att etablera sig på annan ort är tillgången till mark och utrymme i tillräcklig omfattning. Eftersom Ånge kommun inte äger marken och därmed inte har rådighet över användningen har våra möjligheter att påverka varit begränsade.

Ånge kommun beklagar utvecklingen och det faktum att Norra skog inte tagit tillvara möjligheten att låta Linewood Sweden AB utvecklas i Östavall.

Vårt fokus är fortsatt att hitta lösningar som innebär arbetstillfällen till Östavall. Ånge kommun hade hoppats vår ambition delades av markägaren, något man sagt sig göra tidigare.

Så är tydligen inte fallet och därför behöver kommunen agera utifrån den insikten i fortsättningen.

Ånge kommun följer utvecklingen i Östavall noga och arbetar intensivt med att finna lösningar och företag som kan etablera verksamhet i Östavall. Om det lyckas någon gång återstår att se och är till stor del beroende på Norras agerande och ställningstagande.