Ny lag för tobaksfria nikotinprodukter

Riksdagen fattade den 21 juni beslut om en ny lag rörande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Den nya lagen börjar gälla 1 augusti.

Den nya lagen innebär att:

  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig. För att sälja tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus, måste en anmälan göras till kommunen.
  • Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkten ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte fyllt 18 år.
  • I lagen finns bestämmelser för hur förpackningarna ska se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarningar och en innehållsdeklaration.
  • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.
  • En tillsynsavgift tas ut av de som anmäler att de vill sälja produkten.