Glädjande skolresultat – gymnasiebehörigheten ökar

Det är med glädje som vi nu ser höjda resultat vid våra kommunala grundskolor och att behörigheten till gymnasiet ökar.

- Skolorna ska ha allt beröm och man har verkligen gjort en kraftsamling för elevernas resultat, säger Mikael Johansson, utbildningsnämndens ordförande.

En samlad utbildningsnämnd fick under onsdagen en redovisning av de preliminära resultaten för behörighet till gymnasiet efter årskurs 9.

Nämnden kan glädjas över att resultaten höjts och att gymnasiebehörigheten har ökat. 71 av 89 niondeklassare lämnade i år grundskolan med behörighet till nationellt program på gymnasiet – för läsåret 20/21 var 60 av 89 behöriga.

Det arbete som skett i klassrummen på skolorna har gett resultat. Satsningar som pågått under några år och vårens kraftsamling för att höja elevernas måluppfyllelse visar att långsiktigt arbete ger resultat.

- Nu måste vi få fortsätta att koncentrera oss på det arbete som vi ser ger resultat och det är viktigt att vi får fortsatt stöd och arbetsro för att fortsätta förbättra elevernas resultat, säger Kent Ylvesson, skolchef.

De fastställda resultaten är färdiga inom kort och lovskolan pågår veckan efter skolavslutning. Efter att lovskolan avslutats förväntas även meritpoängen att öka ytterligare.

Vid frågor kontakta:

Mikael Johansson, ordf. utbildningsnämnden
070- 629 12 73
Kent Ylvesson, skolchef
073- 275 14 44