Människor samlade i stor sal för att lyssna till samtal om Nära vård i Ånge kommun.

Dialog och pirog lockade många till Överturingens folkets hus

En första medborgardialog om God och nära vård har nu genomförts i Haverö, närmare bestämt i Överturingens folkets hus. Under två timmar samtalades det om omställningen till Nära vård och hur det kan utvecklas i Haverö.

Västernorrlands alla sju kommuner och Region Västernorrland har tagit i hand på att som jämbördiga parter utveckla Hälsa vård och omsorg, en Nära vård.

Som en del i detta bjöd Ånge kommun tillsammans med Region Västernorrland för någon vecka sedan in till en medborgardialog i Haverö.

- Kvällen bjöd på en fin uppslutning på ca 35 engagerade deltagare som alla bjöd på kreativa tankar, idéer och viktiga berättelser. Tillsammans lyftes frågor om vad som är viktigt för att kunna leva och må bra i Haverö samt vilka möjligheter och eventuella hinder som finns, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

Omställningen till God och nära vård ett nytt sätt att arbeta med hälsa, där vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Ett arbete som kräver stärkt samverkan mellan både region, kommun, medborgare och andra intresseorganisationer. I byarna kring Haverö har invånarna cirka 16 mil till sjukhus och 6 mil till primärvård .

- Haveröträffen var startskottet för vår dialogserie där vi tillsammans kommer att besöka flera olika platser i Ånge kommun för att samtala om Nära vård och lyssna in medborgarnas behov. Vi finns till för våra medborgare och behöver vara lyhörd gällande deras tankar och önskemål – och framför allt behöver vi kroka arm och arbeta tillsammans kring dessa frågor, säger Jennie Näslund, samordnare Nära vård.

Medverkade under medborgardialogen gjorde även Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande i Ånge kommun, Elina Backlund Arab, vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Birgitta Sjögren, ordförande socialnämnden i Ånge Kommun, Katarina Persson, socialchef, Ånge kommun, Pär Näslund, digitaliseringsansvarig vid socialtjänsten, Ånge kommun samt verksamhetsrepresentanter från Region Västernorrland.

Piroger att ätas, ligger på stort rostfritt fat.