Problem med grodor i vattenledningar

De senaste dagarna har vi fått rapporter om grodor som tagit sig in i vattenledningar i centrala Ånge.

Nät och galler finns på ingående vattenledningar i kommunens vattentäkter, men dessa ska under dagen besiktigas för att se om något kan ha gått sönder.

Miljö- och hälsoskyddskontoret meddelar att vattnet kan kokas om man känner oro, men att det i nuläget inte är nödvändigt.

De mikrobiologiska provtagningarna kommer omgående att utökas för att kontrollera att dricksvattnet håller godkänd kvalitet.

Skulle du få problem med trycket i din vattenledning ber vi dig kontakta Ånge kommuns Tekniska förvaltning, 0690-25 01 00.