Så upplever unga i Ånge kommun sin livssituation

Nu är LUPP-rapporten för år 2021 klar och den finns att läsa på på vår hemsida under Folkhälsa.

LUPP-enkäten genomförs vart tredje år av ungdomarna på högstadieskolorna och gymnasiet i Ånge kommun. 

LUPP är en nationell ungdomsenkät som består av åtta olika områden: bakgrundsinformation, fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Resultatet av enkäten hjälper till att få ökad kunskap om unga och på så vis kunna arbeta mer effektivt för att förbättra ungas levnadsvillkor i kommunen.

Rapporten i sin helhet kan du läsa under Folkhälsa.