Informations- och dialogmöte med föreningsliv och civilsamhälle

Ånge kommun bjuder in till ett informations- och dialogmöte kring samverkan och ideella insatser för flyktingar från Ukraina.

Betydelsen av ideella krafter, föreningar och andra organisationer med mål och engagemang som bidrar till ett välmående samhälle kan inte nog framhållas.

Vill ni som förening eller organisation hjälpa till? Eller kanske redan gör det?
Vi träffas för att prata kring nuläge och framtida behov.

Var: Ålsta Folkhögskola, Skolhuset, Lars Ahlinsalen, Fränsta
När: Måndag 25 April kl. 18.00-20.00

Var: Ånge, Folkets Hus, Gillet.
När: Onsdag 4 Maj kl. 18.00-20.00

Ingen anmälan behövs!

Om ni inte har möjlighet att delta men är intresserad av att bidra kan ni mejla till ukraina@ange.se

Välkomna!