Vad innebär totalförsvarsplikt?

Vi ser att många just nu funderar över vad totalförsvarsplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt innebär.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har en mycket bra sida där begreppen reds ut och de vanligaste frågorna och svaren finns med.