Egen badtid för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar

För barn med NPF och IF är lugna och trygg platser för aktiviteter en viktig del i vardagen.

Från och med denna vecka har Ljungandalens bad & sport därför avsatt en timme i veckan för dessa barn.

Tiden som gäller på badet är onsdagar mellan klockan 16.00 och 17.00.

Det tittas även på möjligheten att kunna erbjuda dessa barn en egen tid i Ånge ishall någon gång i veckan, men där finns inget klart i dagsläget.

* NPF och IF är förkortningar för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt intellektuella funktionsnedsättningar.