Ånge kommun förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar

Den pågående kriget i Ukraina har skapat oro hos många.

Här i Ånge kommun följer vi utvecklingen noga och ser att antalet flyktingar ökar för varje dag.

Kommunen förbereder sig på att ta emot flyktingar om direktiv/uppdrag skulle komma om att vi ska göra detta.

De flesta av de ukrainska flyktingarna har flytt till grannländer som Polen, Rumänien och Moldavien, men utvecklingen gör att flyktingar även börjar söka sig till Sverige.

Den senaste veckan har Ånge kommun fått en mängd förfrågningar från männsikor som vill hjälpa till att ta emot flyktingar från Ukraina om så skulle bli fallet.

I nuläget är kommunens ansvar att omhänderta flyktingar begränsat. Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar, och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Vill de ändå ha samhällets stöd, ska de söka asyl på Migrationsverket och vid behov ansvarar då verket för mat och logi under den tid som asylansökan behandlas.

Det kan hända att antalet flyktingar blir så stort att Migrationsverket måste vända sig till kommuner för hjälp med att ordna mat och logi. I ett sådant läge får kommunen en förfrågan eller direktiv om att ta emot flyktingar.

I Ånge kommun förbereder vi oss på ett eventuellt mottagande och blir det så att Ånge kommun kommer att behöva ta emot flyktingar från Ukraina så informerar vi om detta på kommunens hemsida.

Har du frågor kring detta och vill du komma i kontakt med kommunen når du oss enklast på ukraina@ange.se
Du kan också ringa på 0690–250 100 för att bli hänvisad till dem som kan svara på dina frågor.