Ånge kommun enda kommun i Medelpad med befolkningsökning 2021

När SCB i mars 2021 lämnade en befolkningsprognos för 2021 såg det ut att bli ett tapp på -74 innevånare.

Nu har befolkningssiffrorna kommit och glädjande är att prognosen från SCB vändes från minus till plus.

Ånge kommun har i stället för att tappa invånare ökat med 7 personer.

- Vi har under året känt att det pekat åt ett annat håll än vad SCB förutspådde, nu har vi ett resultat vi ska hålla i och förbättra, säger Erik Lövgren, kommunalråd.

Ånge kommun var även den enda kommunen i länet som ökade sin befolkning och den 1 januari 2022 visade siffrorna på 9 233 personer.