Anställd inom skolan avstängd efter grova anklagelser

Det har kommit till vår kännedom att det riktats grova anklagelser mot en av våra anställda inom skolan.

Ånge kommun har vidtagit åtgärder och den anställde är nu avstängd från sin tjänst.

En polisanmälan har gjorts och utredning om eventuellt brott är nu en fråga för polisen.

Vårdnadshavare och personal vid den berörda skolan kommer att informeras om händelsen under helgen och stöd kommer att erbjudas för de som behöver.

- Det absolut viktigaste är att våra barn och elever, men även vårdnadshavare och personal, ska kunna känna sig trygg i våra skolor, säger Kent Ylvesson, skolchef.