Pressmeddelande

Omkring 100 nya jobb när Viskananstalten öppnas igen

Efter år av hårt arbete är det glädjande att vi i dag kan meddela att Kriminalvården åter kommer att bedriva verksamhet vid anstalten i Viskan.

Strax efter årsskiftet förvärvade Intea fastigheter AB den gamla Viskananstalten och så sent som i förra veckan skrevs ett hyresavtal mellan Kriminalvården och fastighetsägaren.

Anstalten som stängdes 2009 kommer alltså att öppnas igen och bli en sluten anstalt med plats för 120 intagna. För Ånge kommun är beskedet glädjande och innebär att många nya arbetstillfällen skapas.

- Det är en arbetsseger för vår samverkan i Regionen, att en återetablering nu är på plats. Tack till alla som bidragit positivt för att få detta på plats. Jag vill dessutom särskilt tacka Åke Nyhlen, Jan Filipsson, Bodil Hansson och Malin Larsson som hårdnackat gnott i det tysta för kommunens och regionens bästa. Nu kör vi, omkring 100 arbetstillfällen i vårt arbete för jobb, jobb och jobb, säger kommunstyrelsens ordförande i Ånge, Erik Lövgren.

Intea och Kriminalvården har träffat en överenskommelse om ett 20-årigt hyresavtal avseende Viskan-anstalten i Ånge kommun. Anstalten ska genomgå en omfattande renovering och ombyggnation och beräknas stå färdig i slutet av 2023.

- Härligt att vi är i mål med detta arbete och att vi nu kan ta det till nästa fas för att så snabbt som möjligt kunna starta verksamheten. Återöppnandet av Viskananstalten är ytterligare ett steg i den positiva utveckling som vi ser i Ånge kommun och blir ett bra komplement av Ånges arbetsmarknad som förstärker möjligheten för en levande kommun med framtidstro, säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef.

Kriminalvårdens regionchef i region Nord, Johan Modin, säger att Viskan kommer att bli en viktig del i ett kluster som växer fram i regionen - med anstalten Saltvik och återöppnande av den gamla riksanstalten, båda i Härnösand, anstalten Ljustadalen och Frivården i Sundsvall och Frivården och häktet i Östersund.

– Som arbetsgivare får vi bättre möjligheter att erbjuda utveckling, och lättare att behålla viktig kompetens i och med ökad möjlighet för medarbetare och chefer till intern rörlighet, säger Johan Modin.