Ta chansen att delta i en föreläsning om barn och ungas uppväxtvillkor, utveckling och hälsa

Tisdag 22 februari har du chansen att lyssna till en mycket intressant föreläsning av Camilla Pettersson, filosfie doktor i folkhälsovetenskap.

Föreläsningen är kostnadsfri och du hittar den på www.ange.se/folkhalsa