Ånge kommun blir hub för grön energi med ny vätgasanläggning

Ånge kommun och RES Renewable Norden tecknade den 14 december, 2021, en avsiktsförklaring att ingå samarbete för utveckling av en industrisite i Alby, Ånge, med en vätgasanläggning.
Målet är inställt på att till 2024/2025 kunna tillhandahålla grön vätgas till industrin.

Avsiktsförklaringen innebär att en utveckling av området och dess förutsättningar går vidare mot genomförandefas.

- Nu ser vi resultaten av det ihärdiga arbete som vi bedrivit under de senaste åren. Mina tre prioriteringar är; jobb, jobb och jobb och det är den gröna omställningen som är en av de största möjliggörarna för vår kommuns arbete framåt, säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande.

- Ånge kommun har hittills gjort och fortsätter göra stora framsteg mot sitt mål att bli en hub för grön energi. Med industrins ökade behov av grön energi och förutsättningar som tillgänglig mark, lokalproducerad el, processvatten och vätgas blir Ånge ett väldigt attraktivt område. Inte minst kommer det att innebära många nya arbetstillfällen både på kort och lång sikt, säger Magnus Igel, utvecklingschef på RES.

- Det känns jättebra att vi i kommunen tillsammans med näringslivet kan skapa förutsättningarna för tillväxt och att vi i Ånge kommun får direkt nytta av den energiomställning som pågår, säger Linda Mattsson oppositionsråd.

Till årsskiftet 2024/2025 vill Ånge kommun och RES säkerställa att industrin ska ha tillgång till grön vätgas i Ånge, baserat på dagens tillgängliga kapacitet i elnätet. Med en ny nätanslutning till stamnätsstationen Tovåsen kan Site Alby successivt byggas ut i större skala. Tillsammans med de pågående och planerade vindkraftsprojekten i Tovåsen-klustret möjliggörs en hög kapacitet grön energi till Site Alby.

- Det finns stor potential i Ånge-området att ta tillvara på. Genom den gröna energiproduktion som byggs och planeras just nu planerar vi en projektprocess i två faser, där vi i fas ett kan ha en vätgas-anläggning utifrån tillgänglig elanslutning vid årsskiftet 2024/2025 och efter det ser vi att en fas två med en ny elanslutning kan möjliggöra en större vätgasanläggning till 2026/2027, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

Den nya vätgasanläggningen skapar förutsättningar att attrahera nya industrier, vilket möjliggör förverkligande av Ånge kommun som ett utvecklingsnav för grön energi och många nya arbetstillfällen.

- Etableringen av en vätgasfabrik är ett perfekt första steg för att utveckla och profilera kommunen i allmänhet, och site Alby i synnerhet, som en framtidskommun för grön industri. Detta är ett viktigt steg i den tillväxt som vi ser fram emot i kommunen säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef i Ånge kommun.