Folkhälsomyndighetens nya råd och rekommendationer berör även kollektivtrafiken

Från den 8 december införs Folkhälsomyndighetens nya råd och rekommendationer.

För dig som åker med kollektivtrafik gäller nedanstående rekommendationer.

  • Alla uppmanas att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • Alla vuxna uppmanas om det är möjligt att undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Alla vuxna uppmanas att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.