Försenad faktura för vatten, avlopp och renhållning

Fakturan avseende vatten, avlopp och renhållning för november och december är försenad.