Kommunfullmäktige - här kan du titta på mötet från 29 november