Erika Ehnebom, pristagare, sitter i en röd biofåtölj.

Erika Ehnebom, teaterpedagog. Foto: Maria Marre Gustafsson

Teaterpedagogen Erika Ehnebom får årets Mittnordiska kulturpris

Varje år delar Mittnordenkommittén ut två kulturpriser med syfte att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet inom en eller flera av de samverkande regionerna.

I år kommer en av pristagarna från Ånge kommun.

- Helt otroligt roligt. Den ideella kraften är oerhört viktig för våra barn och unga säger pristagaren Erika Ehnebom.

Mittnordenkommiténs två priskategorier är det årliga tematiska kulturpriset samt det årliga barn och ungdomspriset.

Det årliga barn och ungdomspriset ska tilldelas någon under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med kultur för målgruppen personer upp till 26. I år gick det priset till teaterpedagogen Erika Ehnebom från Ånge.

- Just nu genomförs ett arbete i Ånge Kommun med bland annat barn och ungas hälsa, och som jag förstått det har arbetsgruppen ringat in att fritiden har stor del i individens mående. Där kommer föreningar och ideella krafter in, där är vi jätteviktiga. Just jag verkar inom teatern. Där arbetar vi genom samtal och produktionsarbete med värderingar, förmågan att uttrycka sig och sätta ord på sina egna tankar, tycken och känslor. Jag vill rikta ett otroligt stort tack till Mittnordenkommittén, de jag arbetar med och ni som alltid stöttar mig i det jag gör, säger Erika Ehnebom.

Årets tematiska kulturpriset tilldelas Regionala danscentret i Österbotten.

Beslutar om pristagare gör mittnordiska kulturarbetsgruppen bestående av tjänstepersoner från Mittnordenkommitténs medlemmar och prisuttdelningen sker i samband med Mittnordiska kulturdagen 17 november.