Våga fråga om självmordstankar
- ny utbildningsinsats påbörjad

Att våga fråga och lyssna mera då man befarar att något inte står rätt till är något vi människor kan behöva öva på. För att bättre kunna visa omtanke om andra, bidra till att de inte känner sig ensamma och för att bättre, vid behov, kunna lotsa dem rätt i stunder av svårigheter.

Nyligen påbörjades en utbildningsinsats i Ånge kommun, där chefer för särskilt boende samt biståndshandläggare deltar. Det är den ideella organisationen Suicide zero:s program Våga fråga som används. Planen är att sprida utbildningen vidare i organisationen. Syftet är att fler av kommunens anställda - genom fakta och praktiska samtalsövningar - ska få ökad kunskap och känna större trygghet i att föra närvarande och stödjande samtal med en människa som har det svårt och som kanske även visar sig ha självmordstankar eller rent av planer på att begå självmord, vilket många människor har någon gång i livet.

Genom att våga fråga hur människor i vår närhet mår, och lyssna på svaret, kan vi skapa möjligheter, och ge medmänskligt stöd, för att ta sig igenom det svåra. Att hålla tyst kring dessa svåra frågor är det sämsta vi kan göra för de drabbade. Genom samtal kan vi rädda liv. Så länge det finns liv så finns hopp.

Bland annat Suicide zero och Folkhälsomyndigheten erbjuder utbildningar för exempelvis skolpersonal, för föräldrar, för föreningsledare och för allmänhet. Kontakta mig gärna för vägledning.

Våga fråga & lyssna mera!

Jenny Sellén Lindkvist
Processledare, suicidpreventionsarbetet
jenny.sellen@ange.se
0730-61 48 42