Bild på kanyler.

Nu startar vaccinationen med dos 3

På måndag, 11 oktober, påbörjas vaccinationen med dos tre vid kommunens särskilda boenden.

Man kommer att påbörja vaccinationsarbetet vid kommunens östra område och fortsätter sedan till område väst.