Erik Lövgren, kommunalråd (s), Malin Larsson, riksdagsledamot (s), Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister och Jan Filipsson, vice ordförande kommunstyrelsen, (s).

Erik Lövgren, kommunalråd, (s), Malin Larsson, riksdagsledamot (s), Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister (s) och Jan Filipsson, vice ordförande kommunstyrelsen, (s).

Socialförsäkringsminstern Ardalan Shekarabi på besök i Ånge

Under måndagen fick Ånge kommun besök av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Under det dagslånga besöket fick minstern bland annat träffa några av kommunens undersköterskor för att samtala om socialförsäkringar och pensioner.

Dagen fortsatte sedan med ett möte med Samordningsförbundet, vars uppgift i första hand är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

Malgorzata Hammarberg, förbundschef i Ånge, fick även möjligheten att presentera Ångemodellen - projektet som riktar sig till de personer som står längst bort från arbetsmarknaden.

Under eftermiddagen gick resan vidare mot Alby där näringslivschef Mats Gustafsson berättade om de planer som finns för omställning till grön energi.

- Vi har en fantatstisk möjlighet att mitt i sverige, med transportvägar åt alla håll, erbjuda etalbleringar av elintenvisv industri med möjligheter till effektuttag på mer än 1 000 megawatt.

Ministerns besök i kommunen avslutades med ett öppet möte om socialförsäkringar.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi lyssnar till planerna kring grön el. Mats Gustafsson, näringslivschef berättar.
Malgorzata Hammarberg berättar om Ångemodellen för Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminster.