En man i rödrutig skjorta och jeans tar upp morötter ur ett grönsaksland i stadsmiljö. I bakgrunden syns grönskande träd, blå himmel och ett höghus med balkonger.

Krisberedskapsveckan ska få fler Ångebor att reflektera över hur man kan lösa vardagen vid kris

Sista veckan i september är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

- Det är en nationell kampanjvecka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har instiftat. Målet är att få fler att reflektera över hur man kan lösa vardagen vid kris och krig. Första steget är att reflektera och andra steget är att införskaffa egen beredskap, säger Niklas Johansson, Beredskapssamordnare Räddningstjänsten Medelpad.

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga handlingskraft som Beredskapsveckan vill främja.

-Man kan se det som en solidarisk handling, om det skulle bli en långvarig kris eller i värsta fall om kriget kommer, att man ska kunna hjälpa sig själv och andra så att kommuner och andra aktörer kan fokusera på sina kärnuppdrag inledningsvis. Var och en behöver ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris, fortsätter Niklas Johansson.

Temat för i år

I år firar Sverige hundra år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under krisberedskapsveckan. MSB:s tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas engagemang i det lilla.

-Det finns utpekade skyddsvärden i samhället som är gemensamma för alla och ett av dem är demokrati. Ett land måste vara självständigt och fritt för att demokratin ska fungera. Det är inget vi får ta för givet utan som vi behöver arbeta för varje dag, menar Niklas Johansson.

Förbereda kommunens medborgare

Beredskapsveckan handlar om att göra medborgarna uppmärksam på förberedelser inför en långvarig kris. På grund av pandemin arrangeras inte några fysiska träffar i år utan Ånge kommun satsar istället på att upplysa och engagera medborgarna digitalt. Om en kris inträffar inom Ånge kommun är det kommunens ansvar att hantera den.

- Beredskapsveckan är till för att väcka intresse ock öka medvetenheten hos medborgarna i Ånge kommun för eventuella kriser och att deras egen beredskap för att klara sig i en kris har betydelse. Vi har tidigare haft olika väderhändelser som orsakat bl.a. elavbrott och påverkat framkomligheten på vägar. Då är det givetvis bra om man är förberedd ock klarar sig själv under ett antal dagar, så att vi kan prioritera de med störst hjälpbehov, säger Ove Skägg, Säkerhetschef i Ånge kommun.

Krisberedskap Ånge kommun