Neråt trots positiva tecken

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Nu är 2021 års ranking här och Ånge kommun backar 22 platser i Svenskt Näringslivs ranking som presenterades idag. Timrå kommun är fortsatt bäst i norrland, Kramfors kommun förbättrar sin ranking med 95 platser sedan i fjol och även Sollefteå och Härnösand förbättrar sin position.

- Det är förstås tråkigt att vi inte har en bättre position än den vi ligger på, 264 i Sverige, säger Mats Gustafsson, Näringslivschef.

Vi ser en positiv utveckling i kommunen, vi blir fler som bor här och vi har länets lägsta arbetslöshet. Antalet personer i behov av försörjningsstöd har halverats och vi har en trygg och säker livsmiljö. I vårt näringsliv är antalet konkurser försumbart, företagen mår bra och nya verksamheter startar och etableras. Flera företag har nya och innovativa produkter och tjänster som uppskattas av marknaden och näringslivet präglas av positiv anda och framtidstro.

Vår rapport som togs fram under våren inom ramen för Ånge kommuns visionsarbete >> Pdf, 2 MB. visar att det går bra för företagen i Ånge kommun, trots att det självklart finns utmaningar som den kommunala organisationen behöver lösa i samverkan med näringslivet.

- Vår utmaning är förstås att Ånge kommun behöver motsvara förväntningarna från näringslivet, där är vi inte riktigt framme. Arbetet med att utveckla vår service och det stöd vi kan bidra med fortsätter, säger Mats och fortsätter: I det arbetet är det skönt att känna stödet från politiken, med tiden kommer vi att höja vårt resultat, även om årets utfall inte var något som är tillfredsställande.