Skolbarn med ryggsäck.

Stort antal nya elever inskrivna i Ånge kommuns grundskolor

Från 751 elever i juni till 783 inskrivna elever i augusti.

Glädjande siffror säger Ånge kommuns skolutvecklingsledare Eva-Lena Årmyr.

- Detta är ju riktigt glädjande siffror för Ånge kommun i stort, inte bara skolan. Nu får vi alla arbeta tillsammans för att göra detta till en fortsatt positiv trend och varaktighet.

Inför höstterminen 2021 har grundskola och grundsärskola fått ett fint tillskott i elevgrupperna. 8 fler barn i förskoleklassen, antalet elever i årskurs 9 är detsamma - men i övriga klasser har 24 nya elever tillkommit.

- Vi har flera familjer som är nyinflyttade i kommunen och som har barn i skolåldern, säger Eva-Lena Årmyr.

Anna Bengtsson är nyinflyttad flerbarnsmamma som valt att bosätta sig i Munkbysjön. Hon är också en av flera nyanställda lärare som valt att flytta till Ånge kommun.

- Jag kommer närmast från en lärartjänst i Allsta utanför Sundsvall och har nu från höstterminen börjat arbeta på Björkbackaskolan i Ånge.

Vad fick dig att söka lärartjänsten på Björkbackaskolan?

- Jag har både läst och hört så mycket bra om skolan, bland annat deras framgångsrika arbete med rastvärdar, så det känns väldigt roligt att få börja arbeta där.

Hur många år har du inom skolans värld?

- Jag har jobbat i 20 år som lärare och trivs väldigt bra med yrket.

Du har också tre barn som kommer att börja i våra skolor.

- Ja, två av dem kommer att gå i Torpshammars skola och en i Fränsta.

Anna Bengtsson, lärare vid Björkbackaskolan.