Fullt hus i Ånge kommun

Vad behövs för att göra våra byar än mer attraktiva och lättillgängliga?

Hur får vi fullt hus i Ånge kommun?

Hör av dig med din idé!

Runt om i landet ökar intresset för att flytta till landsbygden. I och med coronapandemin har denna trend blivit allt mer tydlig. Ånge kommun är inget undantag, och klart är att alla vi som vill kunna fortsätta leva och verka här kan dra nytta av denna trend.

Olika intressenter (kommunen, föreningar, företag och privatpersoner) – många med en beundransvärd och ovärderlig lokalkännedom – lyfter frågan i olika sammanhang. Funderingar finns kring hur vi, rent konkret, kan samverka än bättre för att komma vidare på vår väg mot vårt gemensamma mål; att få än mer liv i byar, i bostadshus och andra fastigheter – att helt enkelt få fullt hus i Ånge kommun.

Några av de förslag som hittills presenterats – inte minst i det allmänt utbredda visionsarbetet – skulle bland annat kunna leda till:

  • En ökad tillgänglighet till boenden i vår lugna, vackra landsbygdskommun.
  • Att vi bevarar och värnar om vår kultur. Många är de hus som sätter sin prägel på våra byar – det kan vi både bevara och utveckla vidare! Vi kan visa tomma hus och andra fastigheter än mer omtanke, ge dem nytt liv, en ny chans!
  • Förbättrade förutsättningar för nyetablering av företag. Där kreativitet och entreprenörskap främjas kan tillväxten öka. Skatteintäkterna ökar vilket är en förutsättning för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett välfärdssystem värt sitt namn.
  • En mer trivsam och attraktiv kommun.
  • Att kompetensförsörjningen främjas eftersom fler utbildade antingen bor kvar eller flyttar hit.
  • Att värdet på fastigheter ökar.
  • Att vi får ett mer hållbart samhälle, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det man tillsammans bygger upp värnar man mer om. Det kan skapa många ringar på vattnet.
  • Stoltheten hos oss som bor här förstärks. Berättelsen om Ånge kommun förbättras och blir mer nyanserad.

Vi önskar att du som enskild, som medlem i en förening eller som medarbetare i ett företag hör av dig så att vi tillsammans kan fortsätta göra verkstad av fler goda idéer för att få fullt hus i vår kommun.

Kontakta Jenny Sellén Lindkvist
jenny.sellen@ange.se