Pojke läser en bok, sitter i bibliotek.

Biblioteket får 323 500 kronor för läsfrämjande och inkluderande insatser

Kulturrådet har, som en del i den statliga satsningen stärkta bibliotek, beviljat Ånge kommuns bibliotek ett bidrag på 323 500 kronor. Ändamålet är att utöka läsfrämjande insatser samt att arbeta mer inkluderande och skapa delaktighet för fler.

- Vi vill helt enkelt att alla ska känna sig välkomna, oavsett vart i Ånge du bor, vilket språk du talar, vem du älskar eller hur du läser, säger Maria Sidén, bibliotekarie.

Biblioteket kommer att satsa på samarbete med lokala författare och kulturarbetare där målgruppen främst är barn och ungdomar.

- Ett steg i det är att följa trenden i Västernorrland och få en HBTQI certifiering, det är viktigt att samhället arbetar för att bli inkluderande för alla och det är ett steg mot detta, säger Maria Sidén.

Fotnot: HBTQI står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson.