Glädjande elevresultat på gymnasiet - trots ett tufft år

Elevresultaten vid Bobergsgymnasiet är glädjande.

Trots ett väldigt tufft år med fjärr- och distansundervisning så har eleverna lyckats mycket bra.

- Personalen har också på ett fantastiskt sätt bidragit till att upprätthålla undervisningen under pandemiåret, säger Kent Ylvesson, skolchef.

49 av 50 studenter tog ut en gymnasieexamen och åtta elever kommer att fortsätta läsa ett 4:e år.

Betygsmedel de senaste tre åren ser ut som följer:

2021 – 14,6
2020 – 14,6
2019 – 14,0

Utvecklingen av resultaten för årskurs nio är däremot sämre och skiljer sig mellan skolorna. Av 89 elever har 68% gymnasiebehörighet inför läsåret 2021/2022.

- I år har vi fler elever vid Fränstaskolan som blev behöriga att söka nationellt gymnasieprogram. Förra året var resultatet omvänt där fler elever blev behöriga vid Minervaskolan. Samtliga elever är medräknade i de 68% som nått gymnasiebehörighet, - nyanlända och elever med utländsk bakgrund inkluderade - och det måste man ha med i tanken. Bland annat har vi en elev med utländsk bakgrund som bara hunnit gå i skolan någon månad, och även den eleven är med i statistiken, säger Kent Ylvesson.

Utmaningarna under det gångna året har varit stora och många insatser har gjorts för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att klara skolan.

- Årets resultat och stor problematisk frånvaro hör till viss del samman och vi har nu mycket stora utmaningar framöver. Vi måste göra allt vi kan för att ge våra elever bästa möjliga förutsättning. Vi måste även ta emot våra elever på ett bra sätt vid introduktionsprogrammet på gymnasieskolan. Gymnasieutbildning har stor betydelse för hur människor senare i livet kan gå mot egen försörjning via högre studier och arbete, säger Kent Ylvesson.

Gymnasiebehörighet: (Samtliga elever är medräknade, inkl. nyanlända och elever med utländsk bakgrund)

Fränstaskolan: 79,5% behöriga
Minervaskolan: 58% behöriga

Sex elever saknar betyg i ett ämne för att kunna bli behöriga till gymnasiet. Det ämne som sticker ut är matematik. Där har flera elever haft svårt att nå målen.

Officiell statistik från skolverket kommer under hösten.