Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

Enligt de allmänna råden bör individer bland annat stanna hemma vid symtom på covid-19, begränsa nya nära kontakter, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt samt hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

På Folkhälsomyndighetens hemsida säger Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör följande.

– Det är fortsatt viktigt att alla gör anpassningar i sin vardag för att minska risken för smittspridning. Samma sak gäller för verksamheter.

Alla verksamheter i Sverige ska samtidigt säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Råden ses över kontinuerligt och kommer att anpassas i takt med att det epidemiologiska läget förändas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida. Länk till annan webbplats.