Statens servicecenter etablerar kontor i Ånge kommun

Statens servicecenter har fått i uppdrag av regeringen att under kommande år, 2022-2023, öppna minst 28 nya servicekontor på olika platser över hela landet.

Ånge är en av de kommuner som finns med på listan över etablering.

- Vi ser det som mycket positivt att staten ökar sin närvaro i Ånge och därmed öka tillgängligheten till stöd och service för kommunens invånare. Tillgång till effektiv service är en förutsättning för att människor ska kunna leva och bo i hela landet och genom detta beslut förbättras villkoren för kommunens tillväxt, säger Erik Lövgren, kommunalråd.

Under morgondagens regeringssammanträde kommer beslut om att öppna 28 nya servicekontor runt om i landet att fattas. Ett öppnande av dessa kontor innebär en kraftig förstärkning av det statliga servicekontorsnätet som kommer förbättra tillgängligheten till statlig service för enskilda och företag över hela landet.

- Att på ett enklare sätt kunna samordna den kommunala och statliga servicens ser jag som en styrka för kommunens utveckling. Etableringen av ett statligt servicekontor ger oss möjlighet att utnyttja synergieffekter mellan kommunens och myndigheternas ansvarsområden och därmed ytterliga stärka kommunens utveckling. Etableringen kommer vara positiv både för invånare och företag i Ånge kommun, säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef.

Vid kontoren kan besökare få vägledning och hjälp med ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt vid många kontor även få guidning i Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster.

I dag finns 116 servicekontor runtom i landet och i uppdraget som Regeringen nu ger till Statens servicecenter innebär det att minst 28 nya kontor kommer öppnas i två omgångar. I den första omgången ska myndigheten öppna minst 13 kontor och dessa ska huvudsakligen öppna under första halvåret av 2022. Resterande kontorsetableringar och ska ske under 2023.

Att bygga ut fler servicekontor är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Här ska kontoren öppna: Askersund, Boden, Borgholm, Eskilstuna, Filipstad, Finspång, Helsingborg, Jönköping, Laholm, Linköping, Lysekil, Nordmaling, Norrköping, Nynäshamn, Stenungsund, Södertälje, Sölvesborg, Tingsryd, Uppsala, Växjö, Ånge, Åre och Östhammar.